Mot hållbar

logistik med

en GAMECHANGER

För oss är miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integrerade delar av samma koncept – effektiv gemenskap. Det är lika viktigt att unga människor kommer in på arbetsmarknaden som att företag förenas i gemensamma och resurseffektiva 3PL-lösningar. Därför bygger vi framtidens logistik på en tydlig värdegrund och offensiva satsningar på nya innovationer. Vårt senaste hjärteprojekt, Greenbox, skapar vi tillsammans med Soltech Energy för att ge logistikbranschen förutsättningar att nå målet om reducerade utsläpp 2030.

Mot hållbar logistik med en gamechanger

För oss är miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integrerade delar av samma koncept – effektiv gemenskap. Det är lika viktigt att unga människor kommer in på arbetsmarknaden som att företag förenas i gemensamma och resurseffektiva 3PL-lösningar. Därför bygger vi framtidens logistik på en tydlig värdegrund och offensiva satsningar på nya innovationer. Vårt senaste hjärteprojekt, Greenbox, skapar vi tillsammans med Soltech Energy för att ge logistikbranschen förutsättningar att nå målet om reducerade utsläpp 2030.

Miljömässig hållbarhet

3PL med Boxflow är en resurseffektiv lösning som sänker klimatavtrycket, och med vårt nya koncept, Greenbox, möjliggörs dessutom grönt laddade, helt fossilfria transporter genom att all trafik – distribution, regional och fjärrtrafik – elektrifieras.

Social hållbarhet

Hos Boxflow kan alla få chansen att göra nytta i en gemenskap. Vi skapar en jämställd arbetsplats där människor kan växa och de som står långt från arbetsmarknaden kan få sitt första jobb.

Ekonomisk hållbarhet

Boxflow arbetar hårt för att effektivisera flöden, sänka kostnader och kvalitetssäkra processer i logistiklösningar som ger våra kunder konkurrensfördelar och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Greenbox skapar möjligheter för gröna, elektrifierade transporter

Ska transportsektorn minska CO2-utsläppen med 70 % till 2030 krävs en helt ny infrastruktur för eldrivna fordon. För att bidra till denna omställning projekterar Boxflow och samarbetspartners en unik lösning: Greenbox. Konceptet är egentligen självklart: Solceller på logistikfastigheters tak genererar grön el som lagras i batterier och jämnar ut förbrukningen för att sedan ladda våra lastbilar och personbilar. Allt detta koordineras i en gemensam anslutning till nätet som ger effektutjämning och hjälper till att balansera nätet. Eftersom logistikfastigheterna redan är strategiskt placerade längs högtrafikerade europavägar, blir laddstationerna lätt tillgängliga samtidigt som taken nyttjas för placering av solcellerna istället för dyrbar åkermark. Därmed skapar Greenbox förutsättningar för maximalt utnyttjande av grön solenergi.

Läs mer om Greenbox

Greenbox skapar möjligheter för gröna, elektrifierade transporter

Ska transportsektorn minska CO2-utsläppen med 70 % till 2030 krävs en helt ny infrastruktur för eldrivna fordon. För att bidra till denna omställning projekterar Boxflow och samarbetspartners en unik lösning: Greenbox. Konceptet är egentligen självklart: Solceller på logistikfastigheters tak genererar grön el som lagras i batterier och jämnar ut förbrukningen för att sedan ladda våra lastbilar och personbilar. Allt detta koordineras i en gemensam anslutning till nätet som ger effektutjämning och hjälper till att balansera nätet. Eftersom logistikfastigheterna redan är strategiskt placerade längs högtrafikerade europavägar, blir laddstationerna lätt tillgängliga samtidigt som taken nyttjas för placering av solcellerna istället för dyrbar åkermark. Därmed skapar Greenbox förutsättningar för maximalt utnyttjande av grön solenergi.

Läs mer om Greenbox

3PL minimerar resursanvändningen

Fördelen med 3PL är att vi kan dela på våra gemensamma resurser och skapa optimala lösningar för effektivare logistik och ett hållbart samhälle. Ett exempel är våra energieffektiva fastigheter där våra kunder kan dela på lageryta och kompetens efter säsong och behov – alla blir mer resurseffektiva och jordens resurser används mer optimalt.

Hör av dig om du vill veta mer om ditt CO2-utsläpp

3PL minimerar resursanvändningen

Fördelen med 3PL är att vi kan dela på våra gemensamma resurser och skapa optimala lösningar för effektivare logistik och ett hållbart samhälle. Ett exempel är våra energieffektiva fastigheter där våra kunder kan dela på lageryta och kompetens efter säsong och behov – alla blir mer resurseffektiva och jordens resurser används mer optimalt.

Hör av dig om du vill veta mer om ditt CO2-utsläpp

Skapa framtidens logistiklösningar tillsammans med oss

Skapa framtidens logistiklösningar tillsammans med oss