Vad säger

våra kunder?

Här presenterar vi några exempel på uppdrag som vi har utfört. Låt dig inspireras och hör gärna av dig om du vill veta mer.

Vad säger våra kunder?

Här presenterar vi några exempel på uppdrag som vi har utfört. Låt dig inspireras och hör gärna av dig om du vill veta mer.

”Hög kvalité på konsulterna och Boxflow levererar alltid på utsatt tid”

Maria Danell, HR Chef

Bakgrund och behov

Smurfit Kappa i Eslöv är Sveriges största tillverkare av Wellpappark. De sökte en partner som kunde bemanna både lager och produktion med kvalificerad personal.

Lösning

Boxflow har en löpande rekryteringsprocess och kvalitetssäkrar lagerpersonalen på egna lagersiter innan uppstart. Frånvaro och produktionstoppar täcks med en stor personalpool.

Effekter

  • Säkrad produktion med en flexibel bemanningslösning
  • Trygghet med kvalificerad personal

”Hög leveranssäkerhet och flexibilitet och bra kvalité på personalen, samt återkommande personal”

Timmy Magnusson, Lagerchef

Bakgrund och behov

Kjell & Company har sitt centrallager i Malmö. Precis som all försäljning går volymerna upp och ner över året.

Lösning

Kjell & Company använder Boxflows personalpool som gummiband för att dagligen kunna öka och minska personalstyrkan med upplärd och kvalificerad personal. Boxflows teamledare ansvarar för produktivitet och närvaro på plats.

Effekter

  • Lägre fasta personalkostnader
  • Kvalitetssäkrad och erfaren personal
  • Alltid rätt antal personal på plats

”Boxflows lösning med flexibilitet i lagernivåer samt ansvar från producerad produkt till färdig kundorder för distribution passar oss perfekt och ger oss möjligheter att växa vidare i vår verksamhet. ”

Mikael Carlsson, VD

Bakgrund och behov

Biscuit International är en europeisk bagerikoncern som tillverkar kakor, kex och mellanmål. Efter en period av stark tillväxt uppstod lagerbrist.

Lösning

Boxflow byggde ett nytt lager på 23 000 kvm och tog helhetsansvar för distributionen från fabrik till slutkund.

Effekter

  • Fortsatt tillväxt utan platsbrist
  • Hög kvalité i hantering
  • Sänkt kostnad
  • Modernt gränssnitt i system

Skapa framtidens logistiklösningar tillsammans med oss

Skapa framtidens logistiklösningar tillsammans med oss